Baggeroperaties in het Markermeer zichtbaar voor satelliet Sentinel-2A

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Zoom op de baggeroperaties in het Markermeer (Figuur: KBIN - Contains modified Copernicus Sentinel data 2016.).
02/06/2016
Baggeroperaties in het Markermeer zichtbaar voor satelliet Sentinel-2A
post by
[displayName]

In Nederland kunnen de baggeroperaties in het Markermeer geobserveerd worden vanuit de ruimte! Wetenschappers van het KBIN verwerken de satellietbeelden en valideren deze beelden met metingen uit het meer.

Het Marker Wadden project wil eilandjes creëren in het Markermeer, één van de grootste zoetwatermeren in West-Europa. Deze eilandjes zullen de sedimentatie veranderen en ze zullen de oppervlakte aan natuurlijke oevers en wetlands vergroten. De vermindering van sediment op de bodem en in de waterkolom zal de zichtbaarheid in het water verbeteren, waardoor de voedselketen er terug herstelt en de biodiversiteit aan planten en dieren verhoogt.

Satellietbeelden

De baggeractiviteiten in het meer kunnen vanuit de ruimte gezien worden! Satellietbeelden van de Sentinel-2A-satelliet worden verwerkt door KBIN-wetenschapper Quinten Vanhellemont die hiervoor ACOLITE gebruikt, een atmosferische correctie en processor die ontwikkeld werd door het Europese FP7-project HIGHROC. De figuren tonen het Markermeer bij het begin van de baggeractiviteiten op 21 april 2016, op 1 mei 2016, waarbij je een grote sedimentpluim kan zien, en op 11 mei 2016 wanneer het eerste artificiële eiland aan de oppervlakte komt.

Quinten heeft uit deze beelden ook sedimentconcentraties afgeleid. Op 21 april zorgt de wind ervoor dat het sediment van op de bodem terug in de waterkolom komt en de concentratie loopt er op tot 100 g/m³ in het westelijke deel van het meer. De sedimentpluim die we zien op 1 mei geeft ook concentraties van 100 g/m³, waarbij de achtergrondconcentraties in het Markermeer rond 20 g/m³ liggen. Sedimentconcentraties aan het oppervlak van het IJsselmeer (ten oosten van de Houtribdijk) zijn minder dan 10 g/m³. De kleur van de sedimentpluim is verschillend van de omringende sedimenten door het verschillende type sediment in de ondergrond.

Waarom is dit interessant?

Dit soort beelden wordt gebruikt in het Europese INFORM-project (FP7-SPACE) dat nieuwe producten zal ontwikkelen voor de kwaliteitscontrole van inlandse wateren vanuit de ruimte. Met de gevalideerde INFORM-producten, kunnen nieuwe producten voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water ontwikkeld worden. Zo kunnen er dan aanpassingen gebeuren van de missies om de aarde vanuit de ruimte te observeren, voor wat betreft waterkwaliteit. Deze zomer zal onze wetenschapper Dimitry Van der Zande de producten in het Markermeer valideren.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top