Bestuivers in gevaar

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Bestuiver aan het werk.
11/03/2016
Bestuivers in gevaar
post by
[displayName]

Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) heeft haar eerste rapport over bestuivers voorgesteld. De studie toont aan dat er wereldwijd een groot aantal bestuivers met uitsterven bedreigd is, maar geeft ook oplossingen om de populaties bijen, wespen en andere bestuivers te beschermen.

Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) werd vier jaar geleden opgericht en telt nu 124 lidstaten die op vraag van beleidsmakers de staat van de biodiversiteit en de bijhorende ecosysteemdiensten voor de maatschappij evalueren. Op 26 februari 2016 heeft IPBES haar eerste rapport over bestuivers, “Pollinators, Pollination and Food production” voorgesteld tijdens de 4de Plenaire Sessie in Kuala Lumpur, Malaysia (22-28 februari 2016).

De studie, gebaseerd op 3.000 studies en waarbij 77 experten betrokken waren, toont aan dat wereldwijd een groeiend aantal soorten bestuivers met uitsterven bedreigd zijn. Door toedoen van de mens staan deze soorten onder druk en de situatie bedreigt zo miljoenen levens en miljarden dollars aan voedselvoorraden. Maar, gelukkig geeft het rapport ook een aantal manieren aan om de populaties bestuivers te beschermen.

Bestuivers

Er zijn meer dan 20.000 soorten wilde bijen alleen, en dan nog vele soorten vlinders, vliegen, motten, wespen, kevers, vogels, vleermuizen en andere dieren die bijdragen tot de bestuiving van gewassen zoals fruitsoorten, groenten, zaden, noten en oliën. Deze gewassen maken een belangrijk deel uit van het de vitaminen- en mineralenvoorziening van de mens.

Deze gewassen zijn ook een belangrijke bron van inkomsten in ontwikkelingslanden, denk maar aan koffie en cacao. Zonder bestuivers zullen velen onder ons niet meer kunnen genieten van een kopje koffie, van chocola of gewoon een appel en zoveel ander voedsel dat deel uitmaakt van ons dagelijks leven.

Ook al blijven er hiaten in onze kennis van bestuivers, toch is er voldoende reden om actie te ondernemen. De studie stelt dat pesticiden de bestuivers wereldwijd bedreigen, ook al zijn de langetermijneffecten nog niet allemaal gekend. Het goede nieuws is dat er ook een aantal stappen genomen kunnen worden om de risico’s voor de bestuivers te beperken, zoals het promoten van duurzame landbouw - dat verhoogt de diversiteit in het landbouwlandschap - en van ecologische processen in de voedselproductie.

Deze eerste studie van IPBES, die grote implicaties heeft voor de wereldwijde voedselvoorziening is een zeer belangrijke stap naar het beter begrijpen en beheren van het globale ecosysteem. Meer informatie vind je in het persbericht van IPBES.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top