Lijst van te huren expo-ateliers

Het Brussels Natuureducatie Centrum (BNEC) is een dienst van het Museum voor Natuurwetenschappen, met subsidies van Leefmilieu Brussel (BIM) en met steun van de Minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Reeds 20 jaar richt het BNEC kleine tentoonstellingen in over mens en natuur. Elk expo-atelier reist gedurende 2 jaar langs de 19 Brusselse gemeenten. Alle zijn voor leerlingen van 6 tot 12 jaar, in groep van maximum 30 leerlingen, bestemd en gratis door een gids van het Museum begeleid.

visueel van Classific'Action
Classific'Action

Classific’Action is een doe-tentoonstelling van het Brussels Centrum voor Natuureducatie (BNEC). Tijdens de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 trekt ze langs de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze rondreizende gratis doe-tentoonstelling is vooral voor leerlingen van de lagere school bedoeld. Ze wordt gratis in het Nederlands of Frans begeleid. Het bezoek met animator duurt ongeveer 2 uur voor één klas (van hoogstens 30 leerlingen) per keer.

Visueel van 'Nachtwak(k)er'
Nachtwak(k)er

Dit expo-atelier is onderverdeeld in 4 delen. In deze 4 delen word je meegevoerd doorheen het nachtelijke leven van planten en dieren in België. Samen met de animator van het Museum zoek je een antwoord op een aantal vragen en ontdek je meer over enkele van onze nacht-actieve dieren en planten.

affiche 'Vogels in de stad'
Vogels in de stad

Je ziet of hoort ze niet altijd, maar vogels zijn een element uit ons dagelijks leven. Ze vallen niet altijd op omdat we er nogal vertrouwd mee zijn en bijgevolg lijken we ze wel eens te vergeten! 

De tentoonstelling bestaat uit vier delen waarin je kan ontdekken hoe vogels leven, hoe ze eruit zien en hoe ze zich gedragen. Al spelend leer je er de vogels in je nabije omgeving herkennen en ontdek je manieren om je tuin vogelvriendelijk te maken en vogels te helpen de weg naar je tuin te vinden.

affiche Water l'Eau
Water l'Eau

Vanuit de geschiedenis - en zelfs de prehistorie - van de streek waar nu Brussel ligt, volgen we de samenlopende evolutie van een grote stad en haar watervoorziening. Natuurlijk schetst Water l’Eau ook de actuele rol en de loop van het leidingwater: winning, vervoer, opslag, distributie en zuivering van de kostbare vloeistof die uit onze kranen stroomt, onze schuiten vervoert en onze industrieën voedt.

affiche Mini-jungle
Mini-Jungle

Wanneer we ons huis vanuit het standpunt van (on)gewenste diertjes verkennen, komen we voor heel wat verrassingen te staan. Muggen, vliegen, spinnen, kevers en nog vele andere onbekenden, ze zullen er allemaal zijn ! Het doel van dit mobiele atelier/labo is het ontdekken en observeren van deze diertjes en er mee leren omgaan als ze zich in ons huis bevinden. Sommige zijn afstotelijk, andere dan weer niet … Oude en natuurlijke middeltjes gaan we herontdekken en we zullen het gebruik van schadelijke producten bij de bestrijding van deze beestjes leren vermijden.

Go to top