Vacatures

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Geïnteresseerd in een job in het museum? Hier vind je onze huidige vacatures.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN, België) werft een doctoraatstudent (M/V/X) aan. De doctoraatstudent zal onderzoek verrichten in het kader van het project OUTFLOW (Quantifying the cOntribUTion of Fouling fauna to the Local carbon budget of an Offshore Wind farm, 2021-2025), dat wordt gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd via een intense samenwerking met de Onderzoeksgroep Mariene Biologie en het Isotope Bioscience Laboratory (ISOFYS) van de Universiteit Gent.

Context

OUTFLOW is geworteld in de wens om de klimaatsverandering tegen te gaan via de reductie van de CO2 uitstoot. Die reductie kan onder meer worden bereikt door in te zetten op het winnen van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind. Aangezien windparken grote hoeveelheden wind nodig hebben en veel plaats innemen, worden ze vaak ingepland op zee, wat leidt tot een toename aan offshore windparken. Onder water vormen de turbines een nieuw artificieel hard substraat dat snel gekoloniseerd wordt door fauna zoals mossels, vlokreeftjes en zeeanemonen die daar in grote dichtheden worden aangetroffen. Het merendeel (in termen van densiteit en biomassa) van die fauna worden beschouwd als supensievoeders, die zich voeden met organisch materiaal uit de waterkolom. In de onmiddellijke omgeving van de turbines werden verder ook sterke veranderingen waargenomen in de samenstelling van de zeebodem en het bodemleven.

De veranderingen omvatten onder meer een verfijning van het sediment en een organische aanrijking, die gepaard gaat met de ontwikkeling van zuurstofloosheid in de sedimenten die van nature normaliter goed geventileerd zijn, en een verandering in macrofaunagemeenschappen. De hypothese is dat de veranderingen in het sediment veroorzaakt worden door de biodepositie van organisch materiaal, voornamelijk onder de vorm van fecale pellets en pseudofaeces, geproduceerd door de fauna op de turbines.

De algemene OUTFLOW hypothese is dan ook dat de productie van de fecale pellets door de fauna op de turbines een belangrijke factor is in de lokale dynamiek van organisch materiaal en koolstofopslag in sedimenten in windparken op zee. OUTFLOW heeft 6 doelstellingen: (1) ontwikkelen van merkers voor fecale pellets; (2) inschattten van de bijdrage van de fecale pellets aan de totale hoeveelheid organisch materiaal in de waterkolom en sediment; (3) het modelleren van de ruimtelijke dimensie van de organische aanrijking binnen een windpark op zee; (4) het onderzoeken van de ‘eindbestemming ‘ van de fecale pellets in het sediment; (5) het inschatten van potentieel van het sediment binnen een windpark om koolstof voor lange tijd op te slaan en (6) nagaan wat het effect is van meerdere windparken op de verspreiding en opslag van organisch materiaal op een groter geografische schaal. Deze nieuwe kennis zal ons toelaten schattingen te maken van de rol van windparken op zee voor lokale biodiversiteit en de mariene koolstofcyclus.

Taken

De doctoraatstudent zal bijdragen tot doelstelling (1), (2), (4) en (5). Het onderzoek verloopt via een combinatie van experimenteel en veldonderzoek, statistische verwerking van de data en het modelleren van de biogeochemische respons. De doctoraatstudent zal stabiele isotopen gebruiken om merkers voor de fecale pellets en andere vormen van organisch materiaal te ontwikkelen, en zal die merkers gebruiken in een combinatie van experimenteel- en veldonderzoek naar zowel de waterkolom als het sediment. De data-analyse zal gebeuren via een combinatie van statistisch technieken en ecologisch modelleren.

Diploma

 • Master in Science (Biologie, Biochemie, Oceanografie of gelijkwaardig) of Bio-ingenieurswetenschappen (Bioprocestechnologie, Milieutechnologie, Land- en waterbeheer) of gelijkwaardig

 • Sterke interesse in multidisciplinair onderzoek met betrekking tot mariene ecologie
 • Open houding, bereidheid tot samenwerking
 • Bereid om initiatief te nemen, maar ook om nauw samen te werken met andere teamleden
 • Bereid om deel te nemen aan meerdaagse staalnamecampagnes op zee
 • Bereid om deel te nemen aan (inter)nationale congressen en symposia

Technische competenties

 • Goed inzicht in het analyseren en interpreteren van data

 • Kennis van statistische verwerking van gegevens

 • Een goede kennis van R is een pluspunt

 • Sterke interesse in experimenteel werk

 • Goede kennis van het Engels (schrijven en spreken)

Generieke competenties

 • Uitstekende organisatorische, communicatieve (schrijven en spreken) en sociale vaardigheden
 • In staat om eigen werk te plannen, te organiseren en deadlines te halen

Wij bieden

 • Een voltijdse betrekking als PhD-student gedurende 4 jaar aan het KBIN
 • Mogelijkheid tot deelname aan de cursussen van de Doctoral School van Universiteit Gent (https://www.ugent.be/doctoralschools/en) en de mogelijkheid om bij te dragen aan praktische en theoretische biologie en ecologie opleidingen en begeleiding van bachelor en masterproeven.
 • Een dynamische, uitdagende, afwisselende en stimulerende onderzoeksomgeving
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fiets vergoeding
START : 
 • Mei 2021

Solliciteren

Bij interesse, gelieve je CV met begeleidende brief, en kopies van je master diploma, met als referentie “OUTFLOW” voor 15 maart 2021 te versturen naar Mevr. Yolande Maes (ymaes@naturalsciences.be).

Voor meer informatie:

Interviews van gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 24 maart 2021

 • Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn ontvangen worden, zullen in overweging genomen worden.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN – Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven) en de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent stellen een onderzoeksprofiel open binnen het domein van de ecologische archeologie. De functie bestaat uit het uitbouwen en uitvoeren van onderzoek naar de relatie tussen de vegetatie en de mens tijdens de laat-Quartaire periode, zoals beschreven in het FED-tWIN-onderzoeksprofiel WOODAN (Woodland dynamics in the Anthropocene).

Geïnteresseerd in de functie? Meer info vind je via de link : https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=17764&company=C0000956575P

Go to top